Med bordkant som horisont
Tusch
43cm x 31cm
1979

» Værker