Med bordkant som horisont (26. november)
Tusch
43cm x 31cm
1979

» Værker