Med bordkant som horisont (29. oktober)
Tusch
43cm x 31cm
1979

» Værker