Med bordkant som horisont (31. oktober)
Tusch
43cm x 31cm
1979

» Værker