Marat Åh! Marat
Blandteknik
100cm x 130cm
2004
Fra Marat-serien