Finn Winge Nielsen

Citater fra pressen:

Lars Grambye i Information om udstillingen i Galleri Asbæk
30.11. - 05.12.1991:

"En flot præstation." .."Men ikke Marat som morderskens offer. Selve drabet er påfaldende underbetonet. Det stumme punkt i Davids maleri, nemlig det gabende røde sår i Marats bryst, er blot en streg, hvis Winge Nielsen ikke ligefrem har undladt det.
Men kvindelisten, kvindeligheden, er blevet inderliggjort. Den voldeligt påførte åbning i kroppen er blevet erstattet med betoningen af den altomfattende hengivelse i hele skikkelsens næsten ubærligt henåndende positur. I sin genfortolkning kommer Winge Nielsen således i kontakt med lag i maleriet, der rækker dybere end den historiske kontekst. Det lykkes ham at genindsætte dets aktuelle relevans med kunstnerisk overbevisende midler."

Peter M. Hornung i Politiken om udstillingen i Galerie Anne Marie
07.10 - 05.11.1994:

"En interessant udstilling” .. "De mindste er de umiddelbart mest velsignede, men de største er de mest spændende: de indkapsler en Jakobskamp med stoffet, hvor Finn Winge har tegnet papiret tyndt og sprukket i sin indkredsning og omskrivning af kunstnerens person."

Erik Madsen i Holstebro Dagblad
12.09.2001:

"Variationerne er mange og overbevisende" ... "i den ene storladne tegning efter den anden gendigter og udforsker kunstneren Davids billede med en næsten desperat intensitet." ... "En stor og vel udført præstation som giver publikum et indblik i en seriøs kunstners lange vej til ideernes og tankernes forløsning. Det er kunst med stort K."